คอลเลคชั่น
บลู จิงเจอร์
แอนด์ ไมเซลลาร์

คืนความสดชื่น
ให้ผมมีวอลลุ่ม
เปล่งประกาย

คอลเลคชั่นบลู จิงเจอร์ แอนด์ ไมเซลลาร์จาก
Herbal Essences bio:renew สร้างขึ้นมา
เพื่อคืนความสดชื่นให้ผมลีบแบน คอลเลคชั่นนี้
มีส่วนผสมของข่า ไมเซลลาร์และพืชพรรณอื่นๆ
รับรองโดย สวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น
คอลเลคชั่นนี้ประกอบด้วยแชมพูและคอนดิชันเนอร์ รังสรรค์ขึ้นเพื่อให้ผมสดชื่น มีวอลลุ่ม
เพลิดเพลินไปกับกลิ่นหอมสดชื่นของดอกข่าสด
ช่อดอกไม้ และกลิ่นสะอาดของมัสค์