บำรุงเส้นผม อนุรักษ์โลก: งานการปลูกป่าทดแทนเพื่อช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

เฮอร์บัล เอสเซนส์ เป็นพันธมิตรร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น เพื่อช่วยปลูกต้นไม้ทดแทนแก่โลกของเรา

เฮอร์บัล เอสเซนส์ ได้ให้ความมุ่งมั่นในการบริจาคเงินทุนเพื่อการปลูกต้นไม้ 200,000 ต้นในปี 2022

#PlantForward #SaveWhatsReal

ต้นไม้เป็นแหล่งกำเนิดของทุกชีวิต แต่ต้นไม้ 40% ของสายพันธ์พืชเกือบใกล้สูญพันธ์ – และชีวิตอันแท้จริงและชุมชนอันแท้จริงนั้นถือกำเนิดจากธรรมชาติอันแท้จริงของต้นไม้เหล่านี้.

การปลูกป่าทดแทนในป่าประเทศเม็กซิโก

ที่ เฮอร์บัล เอสเซนส์ เราเชื่อในพลังอำนาจของต้นไม้ ผลิตภัณฑ์สูตรบำรุงจากธรรมชาติของเรามีสารสกัดจากต้นไม้แท้ และผ่านการรับรองโดยสวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น และเราเชื่อว่าต้นไม้ทำหน้าที่บำรุงรักษาโลกของเรา เราไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า 10 นาทีหากโลกปราศจากต้นไม้ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรจากสวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้นของเรา เพื่อช่วยปลูกป่าทดแทนแก่โลกของเรา ด้วยผลิตภัณฑ์ทุกขวดและต้นไม้ทุกต้น #PlantForward #ReplantOurPlanet #SaveWhatsReal

Play Video

การปลูกต้นไม้ทดแทนแก่โลกของเราร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น

สวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น ทำงานเพื่อปกป้องและปลูกต้นไม้ทดแทน และความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้ทั่วโลก เริ่มตั้งแต่ปี 2022 เฮอร์บัล เอสเซนส์ ได้ประสานงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากสวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น เพื่อการปลูกต้นไม้ทดแทนในบริเวณที่เป็นอันตราย เพื่อช่วยปกป้องธรรมชาติ ชีวิต และชุมชน ในปี 2022 โครงการการปลูกต้นไม้ทดแทนของเราจะเน้นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ทดแทนในบริเวณที่เป็นอันตรายในรัฐเวราครูซ ประเทศเม็กซิโก เพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนในการปลูกต้นไม้ทดแทนบนพื้นที่ที่เป็นอันตรายนอกเขตคุ้มครอง เพื่อให้ชุมชนหลายชั่วอายุคนสามารถรับประโยชน์จากต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติในพื้นที่.

บำรุงเส้นผม อนุรักษ์โลก ต้นไม้ 1 ต้นสามารถเติบโตเป็นผืนป่า ต้นไม้ 1 ต้นให้ความยั่งยืนแก่หลายชีวิต ต้นไม้ 1 ต้นให้อำนาจแก่ผู้หญิงและชุมชน ช่วยเหลือผู้หญิงในขณะที่ช่วยโลก บำรุงผมของคุณในขณะที่บำรุงโลก. #PlantForward #ReplantOurPlanet #SaveWhatsReal

ในปี 2022 เฮอร์บัล เอสเซนส์ ได้บริจาคเงินทุนเพื่อช่วยเหลือการปลูกต้นไม้ทดแทน 200,000 ต้น - โดยความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น

ต้นไม้ที่เหมาะกับสถานที่ที่เหมาะ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกและการสูญเสียที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ได้กลายเป็นภัยอันใหญ่หลวงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ – ความหลากหลายของชีวิตบนโลก ก๊าซเรือนกระจกเช่น คาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะยาว การสูญเสียที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทุกฝ่ายทั่วโลกจะได้พยายามหยุดยั้งปัญหานี้ พื้นที่ป่าเขตร้อนขนาดเท่ากับประเทศเดนมาร์กถูกทำลายทุกปี การปลูกป่าทดแทน – การปลูกป่าทดแทนบริเวณพื้นที่ป่าที่เพิ่งถูกทำลายเมื่อไม่นานมานี้ – อาจช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยโลกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลจากชั้นบรรยากาศ.

แต่ทั้งนี้การปลูกต้นไม้ที่ไม่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ อาจเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์.

เมื่อไม่นานมานี้การตรวจสอบที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์จากคิว การ์เด้นและการอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ระหว่างประเทศ (BGCI) ได้นำเสนอ “กฎทอง 10 ข้อสำหรับการปลูกป่าทดแทน” เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สำหรับทั้งผู้คนและโลก.

 1. ปกป้องป่าที่มีอยู่ก่อนเป็นสิ่งแรก
 2. ร่วมมือกับคนในพื้นที่
 3. เน้นการกอบกู้ความหลากหลายทางชีวภาพที่ระดับสูงสุดให้ตรงตามเป้าหมายทั้งหลาย
 4. เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกป่าทดแทน
 5. ใช้พรรณไม้ป่าธรรมชาติทุกครั้งที่เป็นไปได้
 6. เลือกสายพันธ์ต้นไม้ที่ให้ความหลากหลายทางชีวภาพระดับสูงสุด
 7. ใช้สายพันธ์ต้นไม้ที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
 8. วางแผนล่วงหน้า
 9. เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
 10. สร้างความคุ้มค่า

สิ่งที่ เฮอร์บัล เอสเซนส์ บริจาคให้เป็นเงินทุนสนับสนุนในโครงการต้นไม้เพื่ออนาคต (Plant Forward)

เฮอร์บัล เอสเซนส์ ให้การสนับสนุนการปลูกต้นไม้พื้นเมืองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าทดแทนระดับชุมชนและให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ถึงวิธีการใช้ต้นไม้เหล่านี้เพื่อเป็นอาหาร ยารักษาโรค อุปกรณ์การก่อสร้าง เชื้อเพลิง เป็นต้น สำหรับหลายชั่วอายุคน สิ่งสำคัญคือการปลูกทดแทนต้นไม้ซึ่งไม่เพียงแต่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของชาวพื้นเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อความเจริญรุ่งเรืองของโลกของเราอีกด้วย.

โครงการนี้ได้เริ่มต้นในปี 2002 เมื่อนักวิทยาศาสตร์สาขาการอนุรักษ์จากสวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ NGO ระดับท้องถิ่นในประเทศเม็กซิโก ในโครงการระดับชุมชนเพื่อปกป้องและปลูกต้นไม้ทดแทนสำหรับสายพันธ์ไม้พื้นเมืองที่ใกล้สูญพันธ์ที่ให้ประโยชน์แก่คนในชุมชนและระบบนิเวศ.

เงินทุนเพิ่มเติมจาก เฮอร์บัล เอสเซนส์ จะบริจาคเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการของเจ้าของที่ดินขนาดเล็ก เพื่อการดำรงรักษาการฟื้นฟูและการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรมด้วยสายพันธ์ต้นไม้พื้นเมือง การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่สำคัญและเปราะบาง ผลลัพธ์ก็คือ ชุมชนพื้นเมืองจะมีทรัพยากรสำรองเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ไม้คุณภาพดี ผลไม้ น้ำผึ้งและประโยชน์ทางระบบนิเวศอื่น ๆ เช่น การกักเก็บคาร์บอนซึ่งจะเป็นการป้องกันการสึกกร่อน เรากำลังปลูกป่าทดแทนแก่โลกของเราเพื่อช่วยสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน ด้วยพลังของต้นไม้.

เหตุใดจึงต้องทำการปลูกป่าทดแทนในประเทศเม็กซิโก

เฮอร์บัล เอสเซนส์ ใช้ส่วนผสมที่ได้จากแหล่งธรรมชาติจากทั่วโลก ว่านหางจระเข้แท้ของเรามาจากประเทศเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโกเป็นหนึ่งในประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า กาารตัดไม้ทำลายป่าได้สร้างผลกระทบแสนสาหัสต่อประเทศนี้และสายพันธ์ต้นไม้พื้นเมืองกำลังตกอยู่ในอันตราย การสูญเสียต้นไม้เหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศที่จำเป็น ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติของเมืองหลวงและการดำรงชีวิตของพลเมืองชาวเม็กซิโก หากปราศจากต้นไม้เหล่านี้ ชุมชนพื้นเมืองจำนวนมากอาจจะขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคที่ผู้คนเหล่านี้รู้จักวิธีใช้และเชื่อถือสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ.

ความรับผิดชอบในการปลูกป่าทดแทนเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้

นักวิทยาศาสตร์ที่สวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น เข้าใจบทบาทความสำคัญของต้นไม้พื้นเมืองที่มีต่อระบบนิเวศของเรา ถึงกระนั้นก็ตามเราก็ได้ลดความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธ์ต่าง ๆ ในอัตราสูงอย่างน่ากลัว สิ่งสำคัญคือการปกป้องต้นไม้และพืชพื้นเมือง มิใช่เพียงเพื่อป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้น แต่เพื่อบทบาทอันสำคัญของต้นไม้เหล่านี้ในการยกระดับการดำรงชีวิตผู้คนและชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยต้นไม้พื้นเมืองเหล่านี้เพื่อเป็นยารักษาโรคและอาหาร นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์อื่นอีกมากมาย โครงการนี้ช่วยกอบกู้พื้นที่เสื่อมโทรมด้วยวิธีการอันแท้จริงในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสำหรับชุมชนพื้นเมืองสำหรับคนหลายชั่วอายุ.

*"แหล่งทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายอย่างรวดเร็วในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเราทุกคนต้องร่วมมือเพื่อปกป้องแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ โครงการปลูกป่าทดแทนในประเทศเม็กซิโกได้แสดงให้เห็นว่าการปลูกป่าทดแทนด้วยต้นไม้พื้นเมืองที่ให้ประโยชน์แก่ชุมชนนั้นไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์แก่ผืนดิน แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนและอนาคตที่ยั่งยืน แรงบันดาลใจของเราที่สวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น คือการสร้างสรรค์โลกที่ธรรมชาติได้รับการปกป้อง ให้คุณค่าความสำคัญ และมีการจัดการแบบยั่งยืน นี่เป็นหนึ่งขั้นตอนในทิศทางที่ถูกต้อง และเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ เฮอร์บัล เอสเซนส์ และเพื่อนร่วมงานของเราในประเทศเม็กซิโก เพื่อการปลูกต้นไม้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญที่นั่น””

ศาสตราจารย์โมนิค ซิมมอนด์ส รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ที่สวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น*

เกี่ยวกับพันธกิจสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น

พันธกิจสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น – ผู้นำระดับโลกของสถาบันวิทยาศาตร์ด้านต้นไม้ – คือการทำความเข้าใจและปกป้องต้นไม้และเชื้อราเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและอนาคตของชีวิตบนโลก.

เพื่อการบรรลุความสำเร็จของพันธกิจนี้ สวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น ได้จัดลำดับความสำคัญ 5 ข้อ ได้แก่:

 1. ให้ความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน
 2. สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในการปกป้องธรรมชาติบนโลก
 3. ให้การอบรมผู้เชี่ยวชาญรุ่นต่อไป
 4. ขยายการเข้าถึงของเรา
 5. โน้มน้าวความคิดเห็นและนโยบายระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ

เน้นความสำคัญของโครงการปลูกต้นไม้ในเวราครูซ ประเทศเม็กซิโก

ในปี 2002 สวนพฤกษศาสตร์หลวง คิว การ์เด้น ได้เริ่มต้นการทำงานในโครงการอนุรักษ์ร่วมกับ Facultad de Estudios Superiores Iztacala ของมหาวิทยาลัย Autónoma แห่งประเทศเม็กซิโก (Fes-I UNAM) และ NGO Pronatura Veracruz A.C. (PNV) ประเทศเม็กซิโก ในปี 2015 พวกเขาได้เริ่มต้นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้อง อนุรักษ์ และการปลูกป่าทดแทนป่าธรรมชาติในเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกเพื่อประโยชน์ของชุมชนพื้นเมือง ถึงปัจจุบัน โครงการนี้ได้สร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและบัญชีรายชื่อต้นไม้และพืช การเก็บตัวอย่าง การทดสอบ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ไม้พื้นเมืองจำนวนมากกว่า 400 รายการ รัฐเวราครูซได้รับการระบุว่าเป็นสถานที่บนพื้นโลกสำหรับการอนุรักษ์ต้นไม้ แต่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองที่ดินโดยรัฐบาลของประเทศเม็กซิโก การอนุรักษ์ต้นไม้และการบำรุงรักษาธรรมชาติป่าเมฆบนภูเขาและป่าต้นสน-โอ๊คเขตร้อนของเมืองหลวงแห่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการพัฒนาภูมิภาคนี้แบบยั่งยืน และควรจะต้องสรรค์สร้างการอนุรักษ์แบบผสานรวมร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนระดับท้องถิ่น.

60% ของคนในทีมเป็นผู้หญิง โครงการนี้นำทีมโดยนักวิทยาศาสตร์หญิงที่สวนคิวและในประเทศเม็กซิโกและร่วมงานกับกลุ่มสตรีในชุมชน โครงการนี้ให้อำนาจแก่ผู้หญิง พร้อม ๆ ไปกับการช่วยเหลือโลกของเราในเวลาเดียวกัน นำทีมโดยนักวิทยาศาสตร์หญิง โครงการนี้ให้ความสำคัญต่อพื้นที่ในประเทศเม็กซิโกที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์ต้นไม้พื้นเมืองที่มีความหลากหลาย ที่ถูกคุกคามและที่ตกอยู่ในอันตราย เฮอร์บัล เอสเซนส์ ให้การสนับสนุนการปลูกต้นไม้พื้นเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนถัดไปของโครงการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าทดแทนที่ระดับชุมชน การทำการเกษตรอย่างกว้างขวางได้ทำลายต้นไม้พื้นเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การตัดทำลายต้นไม้เหล่านี้ได้ลดจำนวนอาหาร ยารักษาโลก อุปกรณ์ก่อสร้างและเชื้อเพลิงของชุมชน สิ่งสำคัญคือการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่นี้อันเป็นสิ่งจำเป็นต่อความอยู่รอดของชาวพื้นเมืองในท้องถิ่น ป่าไม้จะเพิ่มความปลอดภัยของอาหารสำหรับครอบครัวและยกระดับการดำรงชีวิตของชาวพื้นเมืองโดยการขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพในตลาดพื้นเมือง นอกจากนี้ สายพันธ์ไม้เหล่านี้ยังทำหน้าที่ให้บริการอื่น ๆ แก่ระบบนิเวศ เช่น เป็นธาตุอาหารสำหรับดิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ kew.org