ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ปราศจาก
การทารุณกรรมต่อสัตว์จาก Herbal Essences

การรับรองการปราศจากการทารุณกรรมต่อสัตว์
จาก PETA คืออะไร?

การปราศจากการทารุณกรรมต่อสัตว์
หมายความว่า ผลิตภัณฑ์และส่วนผสม
ของเราไม่มีการนำไปทดสอบกับสัตว์

Herbal Essences มีความภาคภูมิใจและยินดี
ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA)
ว่าเป็นแบรนด์ที่ปราศจากการทารุณกรรมต่อสัตว์
โดยคุณสามารถสังเกตได้จากโลโก้ปราศจาก
การทารุณกรรมต่อสัตว์รูปกระต่ายของ PETA

ไม่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากสัตว์
หรือ Vegan คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็น Vegan นั้น
คือผลิตภัณฑ์ที่ต้องปราศจากการทดสอบกับสัตว์
และไม่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากสัตว์

และผลิตภัณฑ์ bio:renew ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองว่าเป็น Vegan
หรือไม่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากสัตว์ โดยคุณสามารถดูโลโก้
ปราศจากการทารุณกรรมต่อสัตว์และรับรองการเป็น Vegan
ของ PETA ได้ที่ด้านหลังของขวด!