ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ปราศจาก
การทารุณกรรมต่อสัตว์จาก Herbal Essences

การรับรองการปราศจากการทารุณกรรมต่อสัตว์
จาก PETA คืออะไร?

การปราศจากการทารุณกรรมต่อสัตว์
หมายความว่า ผลิตภัณฑ์และส่วนผสม
ของเราไม่มีการนำไปทดสอบกับสัตว์

Herbal Essences มีความภาคภูมิใจและยินดี
ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA)
ว่าเป็นแบรนด์ที่ปราศจากการทารุณกรรมต่อสัตว์
โดยคุณสามารถสังเกตได้จากโลโก้ปราศจาก
การทารุณกรรมต่อสัตว์รูปกระต่ายของ PETA

ปราศจากความรุนแรง

Herbal Essences และ PETA มีความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เดียวกันในการไม่ใช้วิธีทดสอบกับสัตว์ และร่วมมือกันมานานหลายทศวรรษเพื่อส่งเสริมการใช้ทางเลือกการทดสอบโดยไม่เบียดเบียนสัตว์

Herbal Essences มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองจาก PETA ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากการทารุณกรรมต่อสัตว์ นับเป็นภาพสะท้อนโดยตรงถึงความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของแบรนด์ในการยุติการทดสอบกับสัตว์

ไม่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากสัตว์
หรือ Vegan คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็น Vegan นั้น
คือผลิตภัณฑ์ที่ต้องปราศจากการทดสอบกับสัตว์
และไม่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากสัตว์

และผลิตภัณฑ์ bio:renew ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองว่าเป็น Vegan
หรือไม่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากสัตว์ โดยคุณสามารถดูโลโก้
ปราศจากการทารุณกรรมต่อสัตว์และรับรองการเป็น Vegan
ของ PETA ได้ที่ด้านหลังของขวด!

ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง

>Herbal Essences ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
เป็นอันดับหนึ่ง ส่วนผสมหรือส่วนประกอบทุกชนิด
ในแชมพูและคอนดิชันเนอร์จะต้องได้รับการประเมิน
ความปลอดภัยและความเป็นพิษทุกครั้งก่อนที่จะบรรจุลงขวด

หากมีโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยที่จะก่อให้เกิดอันตราย
เราจะปฏิเสธการใช้ทันทีและไม่เพิ่มลงไปในสูตร
ของผลิตภัณฑ์ เราระมัดระวังในการใช้สารกันเสีย
และส่วนผสมทุกชนิดด้วยปริมาณที่ปลอดภัย
ตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยของคุณ

เกี่ยวกับ PETA

องค์กรพิทักษ์สัตว์หรือ PETA ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 เป็นหนึ่งในองค์กรเพื่อสิทธิสัตว์ โดยอุทิศตนเพื่อจัดตั้งและปกป้องสิทธิของสัตว์ทุกชนิด

PETA เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับนานาชาติ ตั้งอยู่ในเมืองนอร์ฟอล์ก รัฐเวอร์จิเนียและมีเครือข่ายทั่วโลก.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ peta.org