ขั้นตอนที่ 1

ตั้งข้อสงสัยตั้งแต่แรก: เช่นเดียวกับคุณ เราเองก็เริ่มตั้งข้อสงสัยด้วยความอยากรู้ เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมของเราปลอดภัยหรือไม่ คำถามแรกที่เราถามตัวเองก็คือ ส่วนประกอบนี้ปลอดภัยต่อการนำไปใช้หรือไม่

ก่อนที่ส่วนผสมใดก็ตามจะลงไปอยู่ในแชมพูและคอนดิชันเนอร์ของ Herbal Essences เรารวบรวมข้อมูลความปลอดภัยและความเป็นพิษที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับส่วนผสมดังกล่าว หากเราไม่แน่ใจในศักยภาพของส่วนประกอบแม้เพียงตัวเดียวที่อาจไม่ปลอดภัยต่อคุณ เราจะไม่นำมาใช้เด็ดขาด เราจะไม่ค้นหาเหตุผลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2

ใช้ส่วนประกอบอย่างรอบคอบ - กำหนดปริมาณในช่วงที่ปลอดภัย:

หลังจากที่เราดูข้อมูลความปลอดภัยของส่วนประกอบแล้ว คำถามสำคัญข้อต่อไปคือ ปริมาณในช่วงที่ปลอดภัยสำหรับส่วนประกอบต้องมีจำนวนเท่าใด ปริมาณในช่วงที่ปลอดภัยหมายถึง ปริมาณของส่วนประกอบดังกล่าวจำนวนเท่าใดจะมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงในการนำไปใช้ตลอดชีวิต

เรามุ่งมั่นเพื่อกำหนดปริมาณในช่วงที่ปลอดภัยสำหรับแต่ละส่วนประกอบ บนพื้นฐานของกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลและกลุ่มวิทยาศาสตร์หลายแห่งใช้เพื่อรับรองความปลอดภัย

โดยรวมถึงกลุ่มคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป องค์การอนามัยโลก และสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัย

ดูวิดีโอ

เราจะไม่หยุดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อรักษามาตรฐานส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ของเราไว้ในระดับสูงสุด นี่คือข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับส่วนประกอบและมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

ขั้นตอนที่ 3

กำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ทั้งหมด:

แม้ว่าส่วนประกอบจะปลอดภัยอยู่แล้ว แต่เรายังประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เมื่อเรามีส่วนผสมของส่วนประกอบเหล่านั้น เพื่อยืนยันว่าการใช้จะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือดวงตาโดยไม่คาดคิด หากเราไม่สามารถสรุปได้ว่าสูตรผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปลอดภัย เราก็จะไม่นำไปผลิตให้คุณ เราจะสร้างสูตรใหม่ หรือไม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์นั้นเลย

เนื่องจากการรับรองความปลอดภัยของคุณผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำได้ด้วยบุคคลเดียว เราจึงมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 500 ราย ที่ทำงานอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนประกอบในแชมพูและคอนดิชันเนอร์ของเราตรงตามข้อกำหนดและข้อบังคับด้านความปลอดภัยทั้งหมดทั่วโลก เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างความมั่นใจว่า คุณได้รับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ปลอดภัยที่จะตอบสนองความต้องการทั้งหมดของเส้นผม

ขั้นตอนที่ 4

ติดตามและตรวจสอบอย่างไม่ลดละ

เมื่อแชมพูหรือคอนดิชันเนอร์จาก Herbal Essences สูตรใหม่ออกสู่ตลาด (และได้ไปอยู่ในห้องน้ำของคุณ) เราจะติดตามความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง คุณควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และนั่นหมายความว่าเราจะไม่หยุดเฝ้าระวังความปลอดภัยให้คุณ นี่คือพันธกิจที่เรามีต่อคุณ