ความยั่งยืน

เรื่องมีอยู่ว่า: โปรแกรมความยั่งยืนของ Herbal Essences ตัดสินใจอย่างรอบคอบในการลดผลกระทบที่เรามีต่อสถานที่ทิ้งขยะและแหล่งน้ำของโลก เหตุผลคืออะไร

เพราะเราจะได้ทำให้ธรรมชาติภูมิใจ นี่เป็นเพียงก้าวแรก และเราก็
ตื่นเต้นที่จะก้าวต่อไป เพื่อคุณ เพื่อดาวเคราะห์ดวงนี้ เพื่อผลิตภัณฑ์
ของเรา แชมพูและคอนดิชันเนอร์เพื่อความยั่งยืนของเรา
พาให้คุณใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้โอกาสคุณได้ทำเพื่อโลก